Eskuorria. 8 orrialde grapatuak. A5 tamainan

IBT (Ikusteko urritasuna duten ikasleak hezkuntzan barne hartzeko baliabidetegia)

CRI (Centro de recursos para la inclusiĆ³n educativa del alumnado con discapacidad visual)

Horregatik Komunikazioaren bitartez